Skip links

Home Cat HE

אתה לא לבד במאבק שלך עם כאבי גב.

כאבי גב – במיוחד כאבי גב תחתון – הם בעיה שכיחה וכרונית בחברה המתועשת המודרנית שלנו. יותר מ-80% מהאוכלוסייה המערבית יחוו כאבי גב במהלך חייהם; ל-50% מהם יהיו יותר מפרק אחד בתוך שנה. כיום כאבי גב הם בעיה בריאותית עולמית, היוצרים עומסים פיזיים ורגשיים וכלכליים כבדים על הפרטים והחברה. רוב הסובלים מכאבי גב משתמשים בתרופות

החורף כבר כאן ! מבט אל העונה.

אמנם בתנאי האקלים הים תיכוניים החורף עדיין לא מורגש, אבל הטמפרטורות יורדות, הלילות מתקררים והגשם הראשון כבר מאחורינו. הסינים הקדמונים האמינו שעל בני האדם לחיות בהרמוניה עם עונות השנה והטבע. הם הקיצו עם הזריחה, ניזונו רק מפירות העונה וראו בטבע עמוד התווך של מהלך חייהם. כתוצאה מכך, נשארו הסינים הקדמונים בריאים רוב חייהם ולא סבלו