Skip links

Tag: אביב

האביב כבר כאן !

ב-4 בפברואר החל באופן רשמי האביב על פי לוח השנה הסיני. אף על פי שאנחנו בעיצומו של החורף הישראלי, כבר אפשר להרגיש את השינוי באנרגיה בתוכנו ובסביבתנו. ברפואה הסינית, לכל עונה סט איכויות ייחודי משלה, הדדיות ומערכת יחסים זו עם זו, איזון והרמוניה או ההפך הגמור, וכל אלו מתבטאים בגופנו במגוון רחב של סימפטומים. בעוד