Skip links

Tag: חורף

החורף כבר כאן ! מבט אל העונה.

אמנם בתנאי האקלים הים תיכוניים החורף עדיין לא מורגש, אבל הטמפרטורות יורדות, הלילות מתקררים והגשם הראשון כבר מאחורינו. הסינים הקדמונים האמינו שעל בני האדם לחיות בהרמוניה עם עונות השנה והטבע. הם הקיצו עם הזריחה, ניזונו רק מפירות העונה וראו בטבע עמוד התווך של מהלך חייהם. כתוצאה מכך, נשארו הסינים הקדמונים בריאים רוב חייהם ולא סבלו