Skip links

Tag: עונות

האביב כבר כאן !

ב-4 בפברואר החל באופן רשמי האביב על פי לוח השנה הסיני. אף על פי שאנחנו בעיצומו של החורף הישראלי, כבר אפשר להרגיש את השינוי באנרגיה בתוכנו ובסביבתנו. ברפואה הסינית, לכל עונה סט איכויות ייחודי משלה, הדדיות ומערכת יחסים זו עם זו, איזון והרמוניה או ההפך הגמור, וכל אלו מתבטאים בגופנו במגוון רחב של סימפטומים. בעוד

החורף כבר כאן ! מבט אל העונה.

אמנם בתנאי האקלים הים תיכוניים החורף עדיין לא מורגש, אבל הטמפרטורות יורדות, הלילות מתקררים והגשם הראשון כבר מאחורינו. הסינים הקדמונים האמינו שעל בני האדם לחיות בהרמוניה עם עונות השנה והטבע. הם הקיצו עם הזריחה, ניזונו רק מפירות העונה וראו בטבע עמוד התווך של מהלך חייהם. כתוצאה מכך, נשארו הסינים הקדמונים בריאים רוב חייהם ולא סבלו